Program

25.11.2016, PIĄTEK
08.00-08.30 Rejestracja uczestników                                                 
08.30-09.00 Otwarcie Konferencji

 

09.00-10.00

 Nowotwory mieloproliferacyjne

1.

 Co nowego w MPN?

 Prof. dr hab. med. Joanna Góra - Tybor

2.

 

 Ostra białaczka szpikowa i zespoły mielodysplastyczne

 Prof. dr hab. med. Agnieszka Wierzbowska

10.00-10.30

PRZERWA KAWOWA 

10.30-12.30

 Szpiczak plazmocytowy

1.

 

 Czy dzięki nowym inhibitorom proteasomu zmieniło się rokowanie u chorych na szpiczaka?

 Prof. dr hab. med. Lidia Usnarska - Zubkiewicz

2.

 

 Nowe leki immunomodulujące
 Prof. dr hab. med. Iwona Hus

3.

 Nietypowe manifestacje kliniczne szpiczaka plazmocytowego

 Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

4.

 

 Nowoczesna diagnostyka i monitorowanie leczenia szpiczaka plazmocytowego

 Dr med. Dominik Dytfeld

12.30-13.30

 OBIAD  

13.30-15.00

 Nowotwory limfoproliferacyjne

1.

 

 Miejsce immunochemioterapii w pierwszej linii leczenia chorych na PBL

 Prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki

2.

  

 Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci

 Dr hab. n.med. Beata Zalewska - Szewczyk

3.

 

 Wczesna diagnostyka i leczenie zajęcia OUN w chłoniakach

Prof. dr hab. med. Wojciech Jurczak

4. 

 

 Gorączka, cytopenia, splenomegalia - czy może to być HLH?

 Prof. dr hab. med. Maciej Machaczka

15.00-16.30

Leczenie wspomagające w onkohematologii

1.

 

 Neutropenia

 Dr med. Aleksandra Butrym

2.

 

 Zespół rozpadu guza

 Prof. dr hab. med. Tomasz Szczepański

3.

 Nabyte niedobory odporności

 Dr med. Aleksandra Butrym

16.30-17.00 

 Aktualne zarządzenie dotyczące warunków i realizacji umów w zakresie chemioterapii

 Dr med. Jerzy Gryglewicz

17.00-18.00

Choroba Gauchera 

1. 

 

 Opieka nad pacjentem z Chorobą Gauchera - prezentacja przypadków

 Dr Piotr Hasiński 

2. 

 

 Choroba Gauchera w praktyce lekarza hematologa

 Dr med. Marzena Wątek

26.11.2016, SOBOTA

08.15  Powitanie uczestników konferencji
08.30-09.30  Zdrowie publiczne

1.

 

 

 Rola diety dla kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Diety witaminowe - zagrożenie czy tylko  moda?
 Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska - Niedworok

2.

 

 Środowiskowe uwarunkowania nowotworowych chorób krwi

 Dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska - Wyrwał

09.30-10.00

 

 Nowe podejście w monitorowaniu pacjentów z PBSz a efekt terapeutyczny

 Prof. dr hab. med. Tomasz Sacha

10.00-10.30

 PRZERWA KAWOWA    

10.30-13.00

 Koagulologia

1.

 

 Nabyta hemofilia nie tylko dla hematologów

 Prof. dr hab. med. Jerzy Windyga

2.

 

 Diagnostyka skaz krwotocznych - wyzwanie w codziennej praktyce

 Dr med. Teresa Iwaniec

3.

 

 Profilaktyka krwawień we wrodzonej hemofilii powikłanej inhibitorem

 Prof. dr hab. med. Jerzy Windyga

4.

 Nowe możliwości terapeutyczne w hemofilii nabytej

 Prof. dr hab. med. Jacek Treliński

5.

 

 

 

 

 Nabyta hemofilia w przypadkach

- przypadek nr 1 - dr Joanna Zdziarska

- przypadek nr 2 - Dr med. Magdalena Górska - Kosicka

- przypadek nr 3 - Dr med. Ewa Bodzenta