Patron Merytoryczny

 

Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych,

Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Oddział Hematologiczny, SPZOZ ZSM w Chorzowie

dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
 


Przewodniczący Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

w Chorzowie

dr Henryk Potyrcha

 

 

Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi w Katowicach