Miejsce obrad

Chorzowskie Centrum Kultury

41-500 Chorzów, ul. Sienkiewicza 3