Główne tematy konferencji

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy główne tematy konferencji.

Tematy będą na bieżąco aktualizowane.

  • Szpiczak plazmocytowy – coraz więcej wiemy, ale czy leczymy go skutecznie.                                                                                                                                                                         1. Znaczenie nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej w szpiczaku plazmocytowym                                               2. Nowe inhibitory proteasomu                                                                                                                                  3. Nowe leki immunomodulujące
  • Leczenie wspomagające w onkohematologii                                                                                                            1. Neutropenia                                                                                                                                                         2. Zespół rozpadu guza                                                                                                                                             3. Nabyte niedobory odporności                                                                                                                             4. Przeładowanie żelazem.
  • Zespoły mieloproliferacyjne – czy można tych chorych wyleczyć?                                                                             1. Ostra białaczka szpikowa i zespoły mielodysplastyczne                                                                                        2. Zespoły mieloproliferacyjne ph ujemne                                                                                                               3. Przewlekła białaczka szpikowa
  • Limfoproliferacje nowotworowe                                                                                                                                1. Miejsce Przeciwciał monoklonalnych w CLL i chłoniakach nieziarniczych                                                               2. Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci
  • Zdrowie publiczne                                                                                                                                                      1. Rola diety dla kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Diety witaminowe – zagrożenie czy tylko moda?                 2. Środowiskowe czynniki ryzyka chorób nowotworowych. Co możemy zrobić, żeby ograniczyć ich wpływ             na nasze zdrowie.
  • Koagulologia                                                                                                                                                                   1. Nabyte zaburzenia hemostazy                                                                                                                              2. Pacjent z nagłym krwawieniem                                                                                                                              3. Nowe leki przeciwkrzepliwe w kardiologii
  • Choroba Gauchera
  • Diagnostyka laboratoryjna